Jelovnik
Rumunija

Rumunske avio kompanija

Rang-lista avio kompanija

Avio kompanija Cene karata Komfor Ažurnost Posada Sveukupna ocena Broj ocena
Tarom Tarom (RO) 3.5 3.8 3.9 4.3 3.8 40
Blue Air Blue Air (0B) 3.6 3.5 4 4 3.8 102
Carpatair Carpatair (V3) 1.5 3.5 2 3 2.9 2