Jelovnik

Registracija leta – vraćanje karte za letenje

Registracija leta – vraćanje karte za letenje

Low-cost avio-kompanije

Većina low-cost avio-kompanija prodaje svoje karte uz nemogućnost povraćaja novca. Osim striktno definisanih situacija, koje su u većini slučajeva ograničene i limitirane do smrti putnika ili osobe koja je sa njim u srodstvu po prvoj liniji srodstva, low-cost avio-kompanije nemaju mogućnost povraćaja novca.

U slučaju smrti putnika ili osobe koja je sa njim u srodstvu na osnovu prve linije rodbinskih veza, osoba koja se bavi rešavanjem ove problematike mora dostaviti kancelariji eSky-a dokaz o smrti tj. umrelicu, na osnovu koje se povraćaj troškova razmatra.

U slučaju smrti putnika koji je sam sebi platilo sve avionske troškove, potencijalni povraćaj odnosi se na naslednike i može se isplatiti samo nakon sudskog ili advokatskog poravnanja.

Ako putnik ne iskoristi let, nadoknada avionskih poreza i taksi su ukljčene, pošto se ne koriste. Low-cost avio-kompanije u većini slučajeva ne vraćaju te iznose, pošto većina njih naplaćuje administrativne naknade za povraćaj poreza i taksi, što je ekvivalentno iznosu povraćaja poreza i taksi.

Da li možete vratiti kartu usled bolesti?

Low-cost avio-kompanije predviđaju povraćaj troškova samo u specifičnim situacijama, ali u slučaju proglašenja nesposobnosti da putujete usled bolesti, svaki slučaj se pojedinačno razmatra. Čak i ako uslovi korišćenja ne predviđaju povraćaj troškova u datoj situaciji, vredi proveriti da li  će avio-prevoznik pokušati da odgovori na potrebe putnika.

U slučaju zahtevanja naknade troškova, morate pripremiti specifičnu dokumentaciju koja potvrđuje da ste nesposobni za putovanje. Ovu dokumentaciju potrebno je dostaviti eSky kancelariji, a naši zaposleni će kontaktirati avio-kompaniju.

Redovni letovi avio-kompanija

Uslovi korišćenja pod kojima se kupuju redovni letovi, strogo definišu mogućnost odustajanja od leta i nadoknade koja se duguje u tom slučaju.

Većina avio-kompanija, teško je reći baš sve, predviđaju nadoknadu troškova od strane prevoznika, čak iako to cena to ne uključuje, vi možete pokušati da povratite iznos poreza i naknada. Ovo je jedino uobičajno ako se let ne iskoristi u celosti. Ukoliko se iskoristi deo ili ti jedno presedanje, povraćaj aerodromskih taksi i poreza biće gotovo nemoguć ili limitiran.

Pažnja!

  • Kako bi se izvršio besprekorni povraćaj aerodromskih taksi i poreza, nesposobnost za letenje bi trebalo prijaviti pre planiranog poletanja.
  • Osim nadoknade aerodromskih taksi i poreza, pojedine avio-kompanije predviđaju povraćaj troškova od strane avio-prevoznika – u celosti ili polovičan.
  • Nesposobnost za letenje možete prijaviti korisničkom servisu call centra.
  • Vraćanje karte na dan njenog izdavanja, moguće je u nekim avio-kompanijama. Zahteva kontakt prvenstveno sa korisničkim servisom call centra. Od sledećeg dana, nakon izdavanja karte, karta u redovnom rasporedu letenja se može vratiti samo u slučajevima predviđenim uslovima korišćenja .
  • Na oređenim destinacijama predviđeno je potpuno vraćanje naknade u slućaju odbijanja za vizu. Ako želite da saznate, da li karta za koju ste zainteresovani predstavlja predmet naknade troškova, kontaktirajte korisnički servis call centra.

Da li možete vratiti kartu usled bolesti?

Većina uslova i propisa korišćenja redovnih letova ograničava slučajeve nadoknade troškove leta (ako cena to ne predviđa) osim neprijatnih okolnosti usled smrti putnika ili pak srodnika po prvoj liniji srodstva.

Ipak, u izuzetnim situacijama kada putnik nije u stanju da leti, svakako može zahtevati od avio-kompanije da razmotri nadoknadu troškova, čak i ako cena leta to ne predviđa. Ovakav zahtev treba da bude detaljno obrazložen i posebna medicinska ili službena dokumentacija mora biti priložena uz obrazloženje.  Ova dokumentacija mora biti poslata jednom od zaposlenih u korisničkom servisu call centra, koji će to dalje proslediti odgovarajućem sektoru avio-prevozika.

Treba napomenuti – svaki zahtev za nadoknadu troškova zbog nesposobnosti letenja, razmatra se kao individualni slučaj, i avio-kompanije mogu odbiti zahtev za povraćaj troškova.

Zapamtite!

Najbolji način kako biste zaštitili sebe od gubitka finansijskih sredstava u ovakvim situacijama jeste kupovina specifičnog osiguranja. Osiguranje od nadoknade troškova u vezi sa poništenjem leta možete kupiti od strane našeg servisa, pod oznakom Osiguranje.

Ovakav vid osiguranja mora se kupiti u roku od 48 sati od trenutka rezervisanja leta, a troškovi se refundiraju u iznosu do 5000 eura.

Uputi i predlozi, koji se nalaze u ovom članku i povezanim člancima, su samo informativnog i pomoćnog karaktera i ne mogu da budu osnova za bilo koja potraživanja prema eSky.pl S.A.

Zainteresirao vas članak ali treba vam više informacija?
Hvala na pomoći

Vaše mišljenje će nam pomoći da kreiramo bolje i više prilagođene članke.

Trenutno nismo u mogućnosti da pošaljemo vaše zabeleške

Pošaljite ponovo ili pokušajte kasnije.