Jelovnik

Putna dokumenta nepophodna za decu

Putna dokumenta nepophodna za decu

Koja dokumenta se mogu koristiti za prijavljivanje deteta?

Osnovni dokument koji dozvoljava detetu da putuje širom sveta jeste pasoš. Lična karta je takođe prihvatljiva, a u nekim slučajevima čak i đačka knjižica (uglavnom na domaćim letovima).

Prilikom prijavljivanja, isti dokument koji je upotrebljen za popunjavanje podataka za avionsku kartu mora biti predat na uvid.

Neophodno je da dete ima svoja dokumenta jer ne može da putuje sa dokumentima svojih roditelja.

Koji dokument je potreban detetu kako bi putovalo avionom?

Letenje u Poljskoj

Osnovni dokument za dete jeste lična karta. Zbog toga, oba roditelja (deca do 13 godina starosti) ili jedan od roditelja (iznad 13 godina starosti) moraju ga registrovati u policijskoj upravi. Lična karta maloletnika važi 5 godina.

U slučaju veoma male dece, neke avio-kompanije (npr. LOT), smatraju detetov izvod iz matične knjige rođenih kao dokument. Pojedine avio-kompanije takođe smatraju đačku knjižicu kao indetifikacioni dokument na letovima u domaćem saobraćaju.

Letenje u Šengenskoj zoni

Na području koje pripada Šengenskoj zoni, deca mogu putovati sa ličnom kartom ili pasošem.

Letenje izvan Šengenske zone

U ovom slučaju, pasoš ili viza su neophodni (proveriti gde je viza potrebna).

Kako bi podneli zahtev za izdavanje pasoša, oba roditelja moraju da se pojave u policijskoj upravi, ili pak jedan od njih uz pismenu saglasnost drugog roditelja overenoj kod notara ili drugog nadležnog lica.

Upozorenje!

Pasoš izdat za dete mlađe od 13 godina validan je 5 godina a pasoš koji je izdat za dete starije od 13 godina, validan je 10 godina od datuma izdavanja. U opravdanim sluajevima (dokumenta neophodna za hitan put, krađa pasoša i dr.) moguće je podneti zahtev za ubrzano dobijanje privremenog pasoša – validan je 12 meseci.

Oba roditelja moraju dati saglasnost kako bi njihovo dete putovalo, mada odredbe nacionalnog zakona ne zahtevaju neka specijalna ovlašćenja ukoliko dete putuje sa jednim od roditelja ili pak sa trećim licem, npr. bakom i dekom.

Ukoliko posedujete detetov indetifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš) kao treće lice, onda se smatra da imate saglasnost od strane roditelja za detetovo putovanje.

Pre putovanja, informišite se oko procedura za putovanje maloletnika u ambasadi zemlje koju želiti posetiti.

 

 

Uputi i predlozi, koji se nalaze u ovom članku i povezanim člancima, su samo informativnog i pomoćnog karaktera i ne mogu da budu osnova za bilo koja potraživanja prema eSky.pl S.A.

Zainteresirao vas članak ali treba vam više informacija?
Hvala na pomoći

Vaše mišljenje će nam pomoći da kreiramo bolje i više prilagođene članke.

Trenutno nismo u mogućnosti da pošaljemo vaše zabeleške

Pošaljite ponovo ili pokušajte kasnije.