Meni

Pasoš ili lična karta

Pasoš ili lična karta

Klikni ovde ako se želiš upoznati s viznim režimom u određenim državama i popisom neophodne dokumentacije

I pasoš i lična karta:

• potvrđuju vaš identitet,

• dokazuju vaše državljanstvo.

Pasoš vam daje pravo da prelazite granicu i ostajete u inostranstvu, dok ste sa ličnom kartom u mogućnosti da putujete u:

• države koje su posebnom odlukom omogućile prelazak granica na osnovu važećih ličnih karti,

• države koje su članice Evropske unije (ukoliko imate važeči pasoš neke od država Evropske unije),

• države Evropske ekonomske zone (ukoliko imate važeči pasoš neke od država Evropske unije).

Zapamtite!

Pre puta proverite da li je vaša putna isprava važeća i proverite regulativu zemlje u koju putujete. Pojedine države zahtevaju da putnici imaju pasoš koji važi bar 6 meseci pre planiranog datuma povratka u svoju zemlju. Proverite gde možete putovati sa ličnom kartom.

Uputstva i predlozi navedeni u ovom članku i povezanim člancima samo su informativnog i pomoćnog karaktera i ne mogu da budu osnova za bilo kakva potraživanja prema eSky.rs.

Da li ste u članku našli informacije koje ste tražili? Da | Ne
Po mom mišljenju, ovaj članak:
Hvala na Vašem mišljenju!