Meni

Putna dokumenta neophodna za decu

Putna dokumenta neophodna za decu

Koja dokumenta se mogu koristiti za prijavljivanje deteta?

Osnovni dokument koji dozvoljava detetu da putuje širom sveta jeste njegov samostalan pasoš. Lična karta je prihvatljiva za decu građane Evropske unije koja lete u okviru Evropskog ekonomskog prostora (EEP), a u nekim slučajevima, kada je dete građanin EU i to najčešće na letovima u okviru iste zemlje EU, čak i đačka knjižica.

Prilikom prijavljivanja na let (check-in) mora se upotrebiti isti dokument koji je korišćen prilikom popunjavanja podataka za avionsku kartu.

Neophodno je da dete ima svoj putni dokument jer ne može da putuje sa dokumentom svojih roditelja.

Koji dokument je potreban detetu kako bi putovalo avionom?

Pasoš je dokument koji je detetu neophodan za putovanje van zemlje. Da bi se podneo zahtev za izdavanje pasoša, u policijskoj upravi treba da budu prisutna oba roditelja (ili staratelja), ili pak jedan od njih (uz pismenu saglasnost drugog roditelja ili staratelja za izdavanje pasoša, overenu kod notara ili drugog nadležnog lica). Roditelji (staratelji) treba da ponesu važeće lične karte i dokaz o uplati naknade za izdavanje pasoša.

Letenje u Šengenskoj zoni

Na području Šengenske zone deca moraju putovati sa pasošem. Deca koja su građani EU mogu koristiti i ličnu kartu.

Letenje izvan Šengenske zone

U slučaju da dete putuje van Šengenske zone, neophodni su mu pasoš i viza (za svaku pojedinačnu zemlju treba proveriti da li je potrebna viza).

Kako bi podneli zahtev za izdavanje pasoša, oba roditelja moraju da se pojave u policijskoj upravi, ili pak jedan od njih uz pismenu saglasnost drugog roditelja overenoj kod notara ili drugog nadležnog lica.

Letenje u Šengenskoj zoni (za građane EU)

Osnovni dokument za dete jeste lična karta. Zbog toga, oba roditelja ili staratelja moraju registrovati dete u policijskoj upravi. Lična karta maloletnog lica važi 5 godina.

U slučaju veoma male dece, neke avio kompanije (npr. LOT), smatraju detetov izvod iz matične knjige rođenih kao dokument. Pojedine avio kompanije takođe smatraju đačku knjižicu kao identifikacioni dokument na letovima u domaćem saobraćaju.

Upozorenje!

Pasoš za dete do 3 godine izdaje se na 3 godine, a u odnosu na starost deteta i na duži period.

U opravdanim slučajevima (ukoliko je detetu putni dokument neophodan za hitan put, u slučaju krađe pasoša i sl.) moguće je podneti zahtev za ubrzano dobijanje privremenog pasoša – koji važi 12 meseci. Uz sva neophodna dokumenta tom prilikom treba priložiti i dokaz o hitnosti.

Oba roditelja moraju dati saglasnost da bi njihovo dete moglo da putuje sa trećim licem, npr. bakom i dekom, odnosno drugi roditelj ili staratelj ukoliko dete putuje sa jednim od roditelja (važi i u slučaju razvoda braka).

Pre putovanja, informišite se oko procedura za putovanje maloletnika u ambasadi zemlje koju želite da posetite.

 

 

Uputstva i predlozi navedeni u ovom članku i povezanim člancima samo su informativnog i pomoćnog karaktera i ne mogu da budu osnova za bilo kakva potraživanja prema eSky.pl S.A.

Zainteresovao vas je članak, ali treba vam više informacija?
Hvala na pomoći

Vaše mišljenje će nam pomoći da kreiramo bolje i više prilagođene članke.

Trenutno nismo u mogućnosti da pošaljemo vaše zabeleške

Pošaljite ponovo ili pokušajte kasnije.